Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje neustále sledovanie legislatívnych zmien a aj preto je pre každého podnikateľa táto agenda veľmi zložitá a časovo náročná. Vďaka pravidelným školeniam nášho tímu reagujeme na všetky zmeny zákonov dôsledne a včas informujeme našich klientov o aktuálnych novinkách.

Naše mzdové oddelenia sa postará o komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy za Vás. Zverte sa do rúk profesionálov s niekoľkoročnou skúsenosťou. Ušetríte tak svoj drahocenný čas, náklady a vyhnite sa problémom, ktoré vznikajú pri tejto zložitej agende.

AKO PREBIEHA NAŠA SPOLUPRÁCA?

Jednoducho nám zašlete dochádzku a postaráme sa o všetko potrebné. Vypočítame mzdy a odošleme výkazy do poisťovní. Následne Vám zašleme príkazy k úhrade miezd a odvodov vrátane výplatných pások, ktoré môžete odovzdať Vaším zamestnancom. Spoluprácu s klientom samozrejme nastavujeme vždy podľa jeho požiadaviek a preferencií.

Aké služby poskytujeme?

Vypracovanie pracovných zmlúv,
Vypracovanie dokumentov pri ukončení pracovného pomeru,
Odhlásenie/prihlásenie nových zamestnancov,
Výpočet a spracovanie miezd,
Spracovanie výplatných pások,
Príprava príkazov na úhradu odvodov a daní,
Vedenie personálnej agendy,
Mzdové poradenstvo
Menu