Účtovníctvo

Služby účtovníctva

Vedenie účtovníctva je povinnosť, ktorej sa s výnimkou určitých prípadov nevyhne žiaden podnikateľ. Z dôvodu rýchlo sa meniacej legislatívy a zákonným požiadavkám je spracovanie a vedenie účtovníctva v súlade so zákonmi čoraz náročnejšie.

Náš team ma v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Neustále sa vzdelávame a napredujeme. Našim klientom poskytujeme služby tak, aby sa nemuseli zaoberať meniacou sa legislatívou a vedenie účtovníctva nepredstavovalo pre nich zbytočnú administratívnu záťaž. Naši klienti sa tak môžu viac zamerať na svoje podnikanie. Jednou z hlavných výhod je, že spolupracujeme aj s advokátom a našich klientov vždy informujeme aj na meniacu sa legislatívu, ktorá by sa mohla týkať práve ich podnikania.

AKO PREBIEHA NAŠA SPOLUPRÁCA?

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Snažíme sa pochopiť systém práce v jeho spoločnosti a následne si nastaviť správne fungovanie našej spolupráce.

Aké služby poskytujeme?

Vedenie jednoduchého účtovníctva
Vedenie podvojného účtovníctva,
Spracovanie a podanie daňových priznaní a výkazov,
Spracovanie štatistických výkazov a Intrastatu,
Sledovanie príjmov a výdavkov,
Účtovné a daňové poradenstvo,
Komunikácia s úradmi,
Menu